Rapport

Speeding up the decarbonisation of European industry. Assessment of national and EU policy options

Conform het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie moet de industrie de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen en vanaf 2040 klimaatneutraal zijn. In deze studie onderzoeken we of een dergelijke reductie mogelijk is met alleen het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) of dat er aanvullende beleidsmaatregelen nodig zijn.

De studie toont aan dat het EU ETS er tot dusver niet in is geslaagd de uitstoot van broeikasgassen door de industrie te verminderen: de prijzen blijven onder het vereiste prijspeil, de uitstoot is gestabiliseerd en de koolstofefficiëntie van de industriële productie is niet verbeterd. Het is daarom noodzakelijk dat er aanvullende instrumenten worden ontwikkeld om de industrie te helpen koolstofarmer te produceren. In deze studie hebben we een beperkt aantal opties onderzocht, waaronder:

  • Bodemprijzen, zoals de CO2-bodemprijs in Nederland.
  • CO2-belasting op emissies. Binnen het huidige systeem worden emissies meestal niet belast. De aanvullende belasting zou kunnen worden gebruikt voor koolstofarme investeringen in de industrie
  • Uitfasering van koolstofintensieve productieroutes, zoals in de ijzer-, staal en cementsector
  • Publiek-private samenwerking op het gebied van technologische ontwikkeling en opschaling
  • Toewijzing van kosteloze emissierechten afhankelijk maken van koolstofarme investeringen
  • Koolstofcontracten ter verrekening van verschillen (CFD’s)

Al deze opties kunnen een aantrekkelijk instrument zijn om ervoor te zorgen dat de EU koolstofarmer gaat produceren en op lange termijn concurrerend blijft.

Auteurs