Rapport

Stappenplan zero-emissie vrachtwagens

De transitie van diesel naar zero-emissie (batterij-elektrisch of waterstof) aangedreven vrachtwagens vergt veel pionieren en uitzoekwerk. Het is meer dan alleen de aanschaf van een emissieloze vrachtwagen, denk hierbij aan beschikbare laadfaciliteiten, een kloppende businesscase en noodzakelijke aanpassingen in de operatie. Om vervoerders en verladers bij dit ingewikkelde traject op weg te helpen is in opdracht van Topsector Logistiek een overzichtelijk stappenplan gemaakt. De stappen hoeven niet per se in de aangegeven volgorde te worden gezet: ze kunnen parallel aan elkaar of, afhankelijk van bijvoorbeeld interesse in een specifiek onderwerp, eerder worden uitgevoerd. Naast een korte beschrijving per stap verwijzen we voor verdere verdieping via linkjes naar bronnen voor meer informatie. Dit stappenplan is opgesteld door CE Delft in nauwe samenwerking met TLN en diverse logistieke bedrijven.

Meer over