Rapport

Stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren

Het doel van deze studie was om een inschatting te geven van het aantal en marktaandeel van particuliere elektrische auto’s in 2020 als gevolg van de invoering van een aanschafsubsidie op nieuwe elektrische auto’s en een oplaadtegoed voor tweedehands (semi-)elektrische auto’s. Aanleiding hiervoor is een verzoek van het ministerie van EZ naar aanleiding van het rapport ‘Maak Elektrisch Rijden Groot’. In dat rapport worden voorstellen gedaan voor het stimuleren van de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren.

Uit dit onderzoek blijkt dat het instellen van een aanschafsubsidie of een laadtegoed zal leiden tot een toename van het aantal nieuwe en tweedehands elektrische auto’s (EV’s) in particuliere handen. De omvang van deze toename is echter zeer onzeker en met de huidige kennis is de betrouwbaarheid van deze inschatting gering. Dat komt ten eerste omdat de prijsgevoeligheid van huidige kopers van EV’s niet goed bekend is. Ook is de autonome groei van nieuwe EV’s bij particulieren en de omvang van de export van tweedehands EV’s zeer moeilijk te voorspellen. De effectschattingen in deze studie moeten worden gezien als een eerste poging om een inschatting te maken van de doelmatigheid van een financiële bijdrage van de overheid voor elektrisch rijden.