Rapport

Stimuleringsregeling groene energie voor zelfopwekkers

Om een eigen hernieuwbaar project voor elkaar te krijgen is het makkelijk als je een dak hebt waar je zonnecellen op kunt leggen. Maar als dat niet het geval is, is het lastig om een ‘eigen’ project gerealiseerd te krijgen. De SDE+ regeling is niet geschikt voor langlopende projecten met een collectief van zelfopwekkers, daarom is de postcoderoosregeling ontwikkeld, maar die beperkt zich tot een postcodegebied om de installatie heen. Bovendien zijn er ook zelfopwekkers die geen elektriciteit willen produceren, maar groen gas of warmte.

Qurrent heeft daarom aan CE Delft gevraagd om een regeling te ontwikkelen waarbij zelfopwekkers in heel Nederland gestimuleerd worden een zon-, wind-, warmte- of groen gasproject te realiseren. Dit alles zonder dat er een onnodige druk op de staatskas ontstaat.

De regeling die CE Delft in overleg met Qurrent heeft ontwikkeld en dit goed mogelijk maakt is de volgende:

  • Iedereen die via een collectief zelf elektriciteit opwekt met een hernieuw-bare energiebron of groen gas produceert, krijgt vrijstelling van de energiebelasting en ODE-heffing op elektriciteit respectievelijk aardgas, voor de periode van vijftien jaar.
  • De leden van het collectief betalen een jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van de installatie die de hoeveelheid elektriciteit, respectievelijk gas produceert die de leden van het collectief gebruiken. Ze krijgen hiervoor een verklaring van de belastingdienst.
  • De energiebelasting op aardgas wordt gelijk aan de energiebelasting op elektriciteit per kg CO2. De energiebelasting op aardgas gaat hierdoor stapsgewijs omhoog naar € 0,49 per m3 (i.p.v. € 0,25). Hierdoor ontstaan extra inkomsten die de derving van energiebelasting voor de zelfopwek-projecten compenseren. Hierdoor worden lokale warmteprojecten eerder rendabel en moedigt dit lokale consumenten aan om een alternatief te zoeken voor de aardgas-CV.

Zo zal na 5 jaar 650 GWh elektriciteit met zon en wind, 25 miljoen m3 groen gas en 5 PJ warmte worden geproduceerd door ruim 800.000 consumenten.

Met deze regeling derft het Rijk inkomsten uit de energiebelasting en ODE-heffing enerzijds, maar ontvangt anderzijds hogere inkomsten uit de energiebelasting door de verhoging van belasting op gas. Ook kan minder SDE+ subsidie worden uitgekeerd, of kan eerder het doel van 16% hernieuwbare energie worden bereikt.