Rapport

STISE – Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic Urban Region Eurodelta

Het hoofddoel van de STISE-studie is om te bepalen in hoeverre de strategische stedelijke regio Eurodelta op weg is naar een groenere mobiliteit en welk extra beleid deze ontwikkeling zou kunnen versnellen. Uit deze studie blijkt dat de huidige situatie ontoereikend is voor de ambitieuze Europese duurzaamheidsdoelstellingen. Om de doelen die op Europees niveau zijn vastgesteld te kunnen halen, zal de regio Eurodelta extra gas moeten geven en beleidstechnisch gedurfde keuzes moeten maken.

In het kader van deze studie hebben we een referentiescenario ontwikkeld voor de gehele Eurodelta-regio tot 2050. Hieruit blijkt dat duurzaamheid nog ver weg ligt, gezien de verwachte groei op het gebied van vervoer (+30% tegen 2030 en +59% tegen 2050 voor vrachtvervoer en +10% tegen 2030 en +18% tegen 2050 voor passagiersvervoer). Door deze groei naast de verwachte ontwikkelingen op het gebied van emissies te leggen, krijgen we net een ander beeld van de beschikbare kansen en van waar de focus moet liggen.

Deze studie neemt vier beleidsmaatregelen onder de loep en levert globale roadmaps voor de implementatie hiervan. De beleidsmaatregelen en voornaamste conclusies luiden als volgt:

  1. Verschuiving van het vliegtuig naar de hogesnelheidstrein voor korte en middellange reizen
  2. Harmonisatie van zero-emissiezones (ZEZ)
  3. Potentie van Mobility-as-a-Service (MaaS)
  4. Verbeteren van regionaal, grensoverschrijdend passagiersvervoer per trein

 Dit definitieve rapport is opgesteld in het kader van het ESPON 2020-samenwerkingsprogramma, dat gedeeltelijk gefinancierd wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. ESPON EGTC is de enige begunstigde van het ESPON 2020-samenwerkingsprogramma. Binnen het programma is ESPON EGTC verantwoordelijk voor de implementatie van de Single Operation, die gecofinancierd wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de EU-lidstaten en de partnerstaten IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.