Rapport

STREAM personenvervoer 2023

CE Delft publiceert sinds 2008 onder de naam STREAM (Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten) emissiekentallen voor transport. STREAM Personenvervoer richt zich op het beschikbaar maken van klimaat- en luchtvervuilende emissiekentallen van de verschillende modaliteiten voor personenvervoer per reizigerskilometer in Nederland die met elkaar vergelijkbaar zijn.

In deze publicatie zijn voor elk van de combinaties voertuig-aandrijflijn-brandstofsoort/energiedragercombinaties de volgende emissies gerapporteerd: CO2, CH4 (methaan) en N2O (lachgas) (samen kunnen deze worden uitgedrukt in CO2-equivalenten), NOx, PM2,5 en PM10, EC, VOS en SO2. Zowel de uitlaatemissies (tank-to-wheel) als de emissies die vrijkomen bij de energieproductie (well-to-tank) zijn meegenomen.

In lijn met de (aangekondigde) ISO 14083-norm hebben wij bij de emissies van energieopwekking ook de productie van energie-infrastructuur gekwantificeerd, omdat de verschillen in deze emissies met name bij zonne- en windenergie erg relevant zijn. De overige levenscyclusemissies vormen geen onderdeel van de emissiekentallen.

Om te komen tot de juiste emissiekentallen voor een reis of gebruik van een voertuig hebben we een stappenplan uitgewerkt voor het uitvoeren van de berekening. In het rapport is een overzicht opgenomen van de belangrijkste emissies (CO2-eq., NOx en PM) van verschillende voertuigcategorieën op basis van gemiddelden. Meer gedetailleerde kentallen zijn te vinden via de webtool.

Nieuw in deze studie is een analyse van het effect van voertuigproductie en infrastructuur op de totale CO2-uitstoot per reizigerskilometer. Ook besteden we aandacht aan de CO2-emissies die voortkomen uit de productie van accu’s voor elektrische auto’s en hoe dat zich verhoudt tot een benzineauto. In aanvulling op het hoofdrapport hebben we in een aparte rapportage de prognoses van de emissiekentallen in 2030 uitgewerkt.

Na de publicatie van de cijfers in 2023, is er nu ook een update van de emissiekentallen in 2024. Begin 2025 worden de emissiekentallen nogmaals geüpdatet. Wilt u op de hoogte blijven van updates die wij doorvoeren of andere informatie die wij publiceren in relatie tot emissiekentallen voor transport? Schijf u in voor onze STREAM-nieuwsbrief op stream@ce.nl.

Deze studie is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, NS, ProRail, ANWB, KNV, Milieu Centraal, Stimular en SKOA.

Meer over