Rapport

Stroomproducten in kaart

In dit onderzoek zijn de aard en bronsamenstelling en indien van toepassing de herkomst van de Garanties van Oorsprong (GvO’s), van in totaal 61 stroomproducten van 30 elektriciteitsleveranciers in kaart gebracht.

Voor de stroomproducten zijn de volgende vragen beantwoord:

  • Uit welke energiebronnen is elk stroomproduct opgebouwd?
  • Wat is de herkomst van de groene stroom: binnen- of buitenland?
  • Indien er biomassa is ingezet, wat is de samenstelling en herkomst ervan?

Het gaat om in totaal 45 ‘groene’ en 16 ‘grijze’ stroomproducten van leveranciers van elektriciteit, die actief zijn op de markt voor consumenten en/of zakelijke kleinverbruikers. Per bedrijf is een factsheet opgesteld met de gevraagde informatie.