Rapport

Stroomproducten in kaart consumenten- en kleinzakelijke markt

In dit onderzoek in opdracht van de Consumentenbond zijn de aard en bronsamenstelling en, indien van toepassing, de herkomst van de Garanties van Oorsprong (GvO’s), van in totaal 59 stroomproducten van 32 elektriciteitsleveranciers in kaart gebracht. Voor de stroomproducten zijn de volgende vragen beantwoord:

  • Uit welke energiebronnen is het stroomproduct opgebouwd?
  • Wat is de herkomst van de groene stroom: binnen- of buitenland?
  • Indien er biomassa is ingezet, wat is de samenstelling en de herkomst ervan?

Het gaat om in totaal 41 ‘groene’ en 18 ‘grijze’ stroomproducten van leveranciers van elektriciteit die actief zijn op de markt voor consumenten en/of zakelijke kleinverbruikers. Per bedrijf is een factsheet opgesteld met de gevraagde informatie.