Rapport

Stroomproducten in kaart

In dit onderzoek zijn de aard en bronsamenstelling en indien van toepassing de herkomst van de Garanties van Oorsprong (GvO’s) van in totaal 69 stroomproducten van 37 elektriciteitsleveranciers in kaart gebracht.

Voor de stroomproducten zijn de volgende vragen beantwoord:
Uit welke energiebronnen is het stroomproduct opgebouwd?
Wat is de herkomst van de groene stroom: binnen- of buitenland?
Indien er biomassa is ingezet, wat is de samenstelling en de herkomst ervan?

Het gaat om in totaal 52 ‘groene’ en 17 ‘grijze’ stroomproducten van de onderstaande leveranciers van elektriciteit, die actief zijn op de markt voor consumenten en/of zakelijke kleinverbruikers.