Rapport

Study on assessment of possible global regulatory measures to reduce greenhouse gas emissions from international shipping

Het eerste doel van dit onderzoek is om vanuit een transparante methodologie informatie te verschaffen voor de komende gesprekken binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) over emissiereductiemaatregelen voor de (middel)lange termijn en hun impact op landen. Hierbij worden de voor- en nadelen van deze maatregelen in kaart gebracht. Het onderzoek begon met het opstellen van een lijst maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de scheepvaart zijn BKG-emissies verlaagt, in lijn met de voorlopige strategie van IMO. Vervolgens werden deze maatregelen beoordeeld op basis van hun effect op het milieu (oftewel de prikkel om over te stappen op een andere brandstof), kosteneffectiviteit en voorspelbaarheid. De best beoordeelde maatregelen zijn verder ontwikkeld. Het tweede doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de impact die maatregelen die de sector koolstofarmer maken hebben op landen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een algemeen evenwichtsmodel en casestudies. Ook bekijkt het onderzoek hoe buitensporige negatieve effecten op landen kunnen worden aangepakt. Daarnaast analyseert het onderzoek globale maatregelen die voortvloeien uit de voorlopige strategie van de IMO ter verlaging van BKG-emissies in de internationale scheepvaart en die binnen de organisatie overeengekomen en geadopteerd kunnen worden. Regionale maatregelen en mogelijke wisselwerkingen tussen regionale en globale maatregelen vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Meer over