Rapport

Study on methods and considerations for the determination of greenhouse gas emission reduction targets for international shipping

Door de Commissie voor de bescherming van het mariene milieu (MEPC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de ‘Initiële IMO-strategie inzake vermindering van broeikasgasemissies van schepen’ aangenomen, die beoogt “de broeikasgasemissies van de internationale scheepvaart te reduceren en (…) deze zo snel mogelijk in de loop van deze eeuw tot nul terug te brengen”. Deze ‘Initiële strategie’ omvat een reeks maatregelen voor de korte termijn, die bedoeld zijn om de koolstofintensiteit van de scheepvaart met minstens 40% te verminderen vóór 2030.

CE Delft heeft de impact van deze kortetermijnmaatregelen op emissies geanalyseerd en concludeert dat slechts door maatregelen die ingrijpen in praktische bedrijfsvoering (zoals vaarsnelheid) is de doestelling voor 2030 haalbaar. Technische maatregelen of maatregelen die marktbarrières slechten zullen op zichzelf onvoldoende zijn om de koolstofintensiteit voldoende te verbeteren.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met UMAS, met ondersteuning van Öko-Institut, Lloyd’s Register en David Lee.

Auteurs

Co-auteurs

UMAS

Lloyd's Register

Öko-Institut e.V.

Meer over