Rapport

Study on the completion of an EU framework on LNG-fuelled ships and its relevant fuel provision infrastructure

In deze studie wordt de ontwikkeling van de LNG-markt in de EU geanalyseerd door middel van een kwalitatieve analyse van de belangrijkste aanjagers en barrières voor gebruik van LNG als brandstof voor schepen; door een kwantitatieve analyse van de economische haalbaarheid van LNG-gebruik in tien havens; en door ontwikkeling van scenario’s voor de groei in toepassing van LNG van 2020 tot 2030. De kwalitatieve analyse toont aan dat milieuregels en het prijsverschil tussen LNG en andere brandstoffen tot de belangrijkste aanjagers van de vraag naar LNG behoren. De grootste barrières zijn onzekerheden over de beschikbaarheid van LNG in havens, over technische normen en over de tweedehandsprijs van LNG-schepen. De behandelde casussen tonen aan dat LNG in de meeste gevallen voor scheepseigenaren een aantrekkelijke optie is, mits het verschil in brandstofprijs groter is dan vandaag, zoals doorgaans voor 2020-2030 wordt voorspeld. Bij een kleiner prijsverschil tussen LNG en oliebrandstoffen pakken de meeste kostenbatenanalyses negatief uit. De toekomstige marktscenario’s laten zien dat er in 2030 tussen de 2.500 en 4.000 LNG-schepen in de EU zullen zijn, die 1-5 miljoen ton LNG zullen gebruiken.

This company has developed a study for the European Commission, in framework of the contract nr MOVE/D1/FV-451-1/2013 – “Study on the completion of an EU framework on LNG-fuelled ships and its relevant fuel provision infrastructure” –  Lot 3 : “Analysis of the LNG market development in the EU”  for the European Commission. Please follow the link: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/maritime_en

Auteurs