Rapport

Study on the Impacts on Low Carbon Actions and Investments of the Installations Falling under the EU Emissions Trading System (EU ETS)

Terugdringing van koolstofemissies en de koolstofprijs zijn voor de meeste bedrijven en sectoren niet het hoofdmotief geweest om in koolstofefficiënte acties te investeren. De voornaamste oorzaak was eerder de noodzaak voor bedrijven om hun energie- en grondstofkosten te verminderen en een breder strategische inzet naar duurzamere productiemethoden, als reactie op een toenemend milieubewustzijn bij stakeholders en consumenten. Toch lijkt het erop dat het EU-emissiehandelssysteem bij veel beslissingen een ondersteunende rol heeft gespeeld – vooral in de vroege fasen, met hogere werkelijke en voorspelde koolstofprijzen – zo wordt in deze studie geconcludeerd.

Het project is geleid door ICF in samenwerking met SQ Consult, CE Delft en ZEW, en is in opdracht van de Europese Commissie (DG Climate Action) uitgevoerd.