Rapport

Summary assessment of the status of floating powerplants

Drijvende energiecentrales zijn bedoeld voor het opwekken van elektriciteit in kustgebieden waar de opwekcapaciteit aan land onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. Het aantal drijvende energiecentrales is in de afgelopen decennia langzaam toegenomen. De meeste drijvende energiecentrales werken op fossiele brandstoffen en zorgen voor uitstoot in de lucht, geluidsoverlast en lozen afvalstoffen in het water. Dit heeft nadelige gevolgen voor de lokale omgeving, de lucht- en waterkwaliteit en het klimaat. Dit rapport gaat dieper in op drijvende energiecentrales en analyseert onder welke omstandigheden deze waarschijnlijk tot milieuproblemen leiden.

De twee belangrijkste soorten drijvende energiecentrales zijn: stroomschepen met eigen aandrijving. Dit zijn vaak omgebouwde bulkschepen waarop een energiecentrale is gemonteerd, en energieplatformen zonder eigen aandrijving. Dit is drijvend materieel dat speciaal voor de energiecentrale is gebouwd.

Drijvende energiecentrales worden in verschillende soorten markten gebruikt:

 • Bij wijze van een langdurige stroomopwekkingsinstallatie (voor enkele jaren en soms zelfs tientallen jaren), vaak in ontwikkelingslanden waar:
  • geen energiecentrale op land is om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen; of
  • waar het lastig is om een energiecentrale op land te bouwen, bijvoorbeeld op eilanden en in afgelegen gebieden; of
  • waar het door eigendoms- en betalingsstructuren het financieel aantrekkelijk is om te werken met drijvende energiecentrales in plaats van in capaciteit op land te investeren; of
 • als tijdelijke vervanging van een energiecentrale op land die nog in aanbouw of tijdelijk buiten gebruik is; of
  In noodsituaties waarin elektriciteit op land tijdelijk niet beschikbaar is door een natuurramp; of
 • om schepen die in de haven liggen te voorzien van elektriciteit, zodat deze hun generatoren kunnen uitschakelen.

De beoordeling of het gebruik van een drijvende energiecentrale een grotere of kleinere impact zal hebben op het milieu dan een alternatieve energiecentrale op land, hangt af van wat de lokale bron van alternatieve stroomopwekking is. Bij dit rapport is een controlelijst ontwikkeld als hulpmiddel bij deze beoordeling en voor het uitvoeren van een kwalitatieve evaluatie van het risico dat een drijvende energiecentrale oplevert voor het milieu en de volksgezondheid.

Meer over