Rapport

Sustainable biomass and bioenergy in the Netherlands

Deze studie geeft een overzicht van de biomassastromen in de Nederlandse biobased economie in het jaar 2015. In 2014 werd in het rapport voor het eerst gewerkt met het ‘Protocol Monitoring Materiaalstromen Biobased Economie (BBE)’ om de omvang van de biobased economie (beperkt tot drie belangrijke biomassagroepen) in Nederland vast te stellen (Kwant et al. 2015, Meesters et al. 2014). Dit jaar is meer aandacht besteed aan het onderscheiden van stromen in de bio-economie en de biobased economie, biomassaconversie in de Nederlandse chemische industrie en vergelijking van de in deze studie onderscheden stromen met de doelstellingen die zijn neergelegd in de visie ‘Biomassa 2030’, onderdeel van het nationale ‘Circulaire Economie’-programma.

Deze studie is uitgevoerd in het kader van de Nederlandse Programma’s Duurzame Biomassa in opdracht van ir. Kees W. Kwant. Drs. Astrid M.R. Hamer en ir. Wouter Siemers van RVO.nl.