Rapport

Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

Deze studie biedt ondersteuning aan het Europese Comité van de Regio’s (CoR) in hun werk in verband met de onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde strategie met betrekking tot verwarming en koeling en het ‘Energy Union’-beleid van de EU. Er worden beleidsaanbevelingen gedaan voor beleid op EU-niveau, met de nadruk op de rol van lokale en regionale bestuurslagen in de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten op het gebied van verwarming, koeling en warmtekrachtkoppeling. CE Delft trad op als leider van één van de taken, het opstellen van een overzicht van relevant EU-beleid, en was verantwoordelijk voor één van de vier casussen: evaluatie van het stadsverwarmingssysteem van Purmerend.

Auteurs