Rapport

Systeemstudie energie-infrastructuur Groningen & Drenthe

Hoe energievraag en -aanbod in 2050 eruit zullen zien, is nog een open vraag. Daarom zijn in deze studie verschillende scenario’s ontwikkeld. Die bevatten toekomstbeelden voor de ontwikkeling van zowel vraag naar verschillende energiedragers (in gebouwen, industrie, mobiliteit) als het aanbod ervan (zon, wind, centrales). Vertrekpunt vormt de huidige situatie (scenario 2020). Voor 2030 is één scenario opgesteld, uitgaande van realisatie van het Klimaatakkoord, plannen uit de regio en bestaande trends. Voor 2050 zijn vier scenario’s uitgewerkt. Deze zijn opgesteld op basis van Net voor de Toekomst , maar aangepast aan de specifieke situatie in Groningen en Drenthe. De vier scenario’s verschillen over de assen energieleverend/-importerend en veel/weinig waterstofvraag. Deze scenario’s geven extremen weer, de werkelijkheid zal waarschijnlijk binnen deze kaders uitkomen. Mogelijke knelpunten in de infrastructuur komen zo duidelijk aan de oppervlakte.