Rapport

Systeemstudie energie-infrastructuur provincie Utrecht

Deze systeemstudie onderzoekt welke (aanvullende) energie-infrastructuur er nodig is in de provincie Utrecht voor de periode tot 2030 en tot 2050. Om de energietransitie mogelijk te maken moet het energiesysteem de komende decennia grote veranderingen ondergaan. Duurzame elektriciteit, waterstof, warmte en groengas zullen fossiele energiedragers vervangen in alle sectoren. Ook zullen deze duurzame energiedragers vaker decentraal worden opgewekt. Dat heeft impact op de elektriciteits-, gas- en warmtenetten in de provincie Utrecht.

Aan de hand van vijf scenario’s, één voor 2030 en vier voor 2050, is deze impact in kaart gebracht. De studie toont knelpunten in de energie-infrastructuur en mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Daarmee biedt de studie inzicht in de gevolgen van keuzes in de energietransitie en -infrastructuur, en in de mogelijke handelingsperspectieven daarbij.

De studie is uitgevoerd door CE Delft en Quintel in opdracht van de provincie Utrecht. De netbeheerders TenneT, Stedin en Gasunie zijn hierbij nauw betrokken geweest.