Rapport

TEA of cultivated meat. Future projections of different scenarios

Dit rapport bevat een Technisch-Economische Analyse van de productie van kweekvlees (cultivated meat, CM) op industriële schaal op basis van een prognose voor de jaren 2030. Er wordt eerst een model ontwikkeld van de kosten van verkochte goederen (Cost of Goods Sold, COGS) op basis van de huidige productietechnologie en grondstoffenkosten. Hiermee wordt vervolgens een reeks kostenbesparingsopties verkend die in beeld komen wanneer productie op industriële schaal in 2030 wordt verwezenlijkt.

De volgende conclusies worden getrokken:

  • Op het moment zijn de productiekosten van kweekvlees enkele ordegrootten (100-10,000) hoger dan referentiewaarden voor vergelijkbare traditionele vleesproducten, afhankelijk van de precieze specificaties van kweekmedium-ingrediënten en de daarbij behorende prijzen.
  • In de toekomst worden aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk die CM-productiekosten dichtbij de referentiewaarde zullen brengen (zie figuur). Dit zal een combinatie van kostenbesparende maatregelen vereisen met betrekking tot vrijwel alle aspecten van de business case. Uit onze beoordeling blijkt dat:
    • grote stappen zijn nodig ter vermindering van productiekosten en het verbruik van bepaalde kweekmedium-ingrediënten, met name zgn. groeifactoren, maar ook recombinante eiwitten
    • men zal met een veel lager beleggingsrendement tevreden moeten zijn dan gebruikelijk is bij investeringen uit commercieel oogpunt
    • de kosten van perfusiereactoren zullen moeten dalen.
  • Tenslotte zullen er nog andere kostenbesparingen voortvloeien uit verbeteringen in het productieproces en gunstigere keuzen met betrekking tot celtypen.