Rapport

The aviation and maritime sectors and the EU ETS: challenges and impacts. Final study

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement en is gebaseerd op de voorstellen in het Fit for 55-pakket dat de Europese Commissie in juli 2021 gepresenteerd heeft. In deze studie wordt ingegaan op de effecten van het strengere EU ETS voor de luchtvaart en de integratie van de maritieme sector in het EU ETS, en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Hierbij is rekening gehouden met de impact op de sectorale werkgelegenheid, de impact op de concurrentiepositie van Europese stakeholders en implementatieproblemen, zoals bijvoorbeeld door koolstoflekkage. Op basis van een initiële analyse en de uitkomsten van gesprekken met stakeholders worden er aanbevelingen gedaan om implementatieproblemen en nadelige effecten voor de maatschappij en de concurrentiepositie te overbruggen.