Rapport

The aviation and maritime sectors and the EU ETS: challenges and impacts

Het lijkt aannemelijk dat in de op handen zijnde herziening van het EU ETS de zeevaart zal worden opgenomen en dat de scope en regels voor de luchtvaart zullen worden aangescherpt, daarbij rekening houdend met de samenhang met het Carbon offsetting and reduction scheme for international aviation (CORSIA).

Deze overview briefing door CE Delft en DLR geeft, als eerste aanzet, achtergrondinformatie over de twee sectoren, over het ETS en het revisieproces, en over andere relevante internationale regelingen rondom broeikasgassen, plus enkele voorlopige beschouwingen over de mogelijke opname van deze sectoren in het ETS. Hiermee worden de leden van het Europees Parlement ondersteund in hun systematische beoordeling van het aanstaande voorstel van de Europese Commissie inzake de ETS-herziening.

Dit document is onderdeel van een groter, nog lopend onderzoeksproject gericht op analyse van de sociaaleconomische effecten en andere aspecten van de mogelijke opname van de lucht- en zeevaart in het EU ETS.

De opdracht tot deze briefing en studie is van het Committee on Transport and Tourism van het Europees Parlement.