Rapport

The EU Emission Trading Schemes’ effects on the competitive situation within national and international aviation

In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de gevolgen van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) voor de concurrentiepositie van diverse categorieën luchtvaartmaatschappijen, door middel van micro-economische analyse en door modelberekeningen voor de korte en lange termijn. Gezien de lopende politieke onderhandelingen over de geografische begrenzing van het ETS worden de impacts voor twee scenario’s geanalyseerd:

  1. Een scenario waarbij alle emissies van vluchten tussen vliegvelden in het gebied van de European Vrijhandelsassociatie worden meegenomen (‘Stopping the Clock’-scenario) en
  2. Een scenario waarbij alle emissies van vluchten in de Europese luchtruim worden meegenomen (‘European airspace’-scenario).

Het tweede is ruimer, omdat daarin ook emissies van vluchten tussen Europese luchthavens worden meegenomen en omdat luchthavens op andere continenten dan ook deels tot het ETS worden gerekend. Uit de studie blijkt dat het ETS slechts een bescheiden impact op de concurrentiesituatie heeft.

Meer over