Rapport

The impacts of the ETD proposals on shipping and bunkering

In het kader van de voorgestelde herziening van de energiebelastingrichtlijn heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om energiebelasting te heffen op brandstoffen voor de internationale scheepvaart. Om de impact van deze belasting op de Europese bunkermarkt te bepalen, komen in dit rapport een aantal casestudies aan bod. De voornaamste conclusie: vergeleken met havens buiten Europa zullen Europese havens geen concurrerende bunkerprijzen meer kunnen hanteren. Er bestaat daardoor een reëel risico dat bunkeractiviteiten verplaatst zullen worden naar havens buiten Europa. Zo omzeilen transportbedrijven de belasting, gaan transportprijzen niet omhoog en wordt het beoogde resultaat van de belasting dus niet bereikt. Er is geen sprake van een financiële prikkel om het gebruik van fossiele brandstof terug te brengen en broeikasgasemissies te voorkomen.