Rapport

The Management of Ship-Generated Waste On-board Ships

Deze studie doet empirisch verslag van de wijzen waarop de verschillende categorieën scheepsafval worden beheerd en de drivers, technologieën en hoeveelheden die daarbij in het spel zijn. De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit scheepsaudits, interviews, een literatuuronderzoek, een online-enquête en audits van afvalmeldingsformulieren. Voor vrijwel elk type scheepsafval bestaan er diverse afvalstromen en lokale verwerkingsmethoden. De in dit rapport verzamelde empirische gegevens laten zien dat schepen verschillende verwerkingsmethoden toepassen, waarbij in vele gevallen slechts een deel van de afvalstroom wordt gezuiverd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de hoeveelheden afval die aan boord geproduceerd worden en de hoeveelheden die aan wal komen.

Auteurs

Co-auteurs

CHEW

Meer over