Rapport

The potential of energy citizens in the European Union

Naarmate de bijdrage van duurzame energiebronnen in de Europese Unie (EU) toeneemt, zal de rol van energieconsumenten als actieve deelnemers in het energiesysteem ongetwijfeld groter worden, zoals ook wordt weerspiegeld in ontwikkelingen in een groeiend aantal EU-lidstaten. Steeds meer huishoudens, publieke organisaties en kleine bedrijven zullen zelf energie gaan opwekken, flexibiliteit aan de vraagkant verschaffen en/of energie opslaan in situaties van overaanbod. Vooralsnog is de omvang van deze potentiële inbreng van ‘prosumers’ in de EU echter onbekend.

In mondiale en EU-brede ‘ontkolingsscenario’s’ wordt steevast een groeiende bijdrage van duurzame energie aangenomen, maar zonder aan te geven hoe dat bereikt zal worden en welke rol ‘energieburgers’ of ‘prosumers’ daarin mogelijk zullen spelen.

Tegen deze achtergrond beoogt deze studie meer inzicht te geven in het potentieel van energieburgers in de EU: hoeveel energieburgers zullen er in 2030 en 2050 in de EU zijn en wat is hun mogelijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie en flexibiliteit aan de vraagkant?

Het hoofdresultaat van dit project is een Excel-werkboek met de gedetailleerde kwantitatieve uitkomsten van deze studie. Dit rapport gaat in op de achtergronden van deze data en beschrijft de context van de studie en de daarbij gebruikte methodologie.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Friends of the Earth Europe, de European Renewable Energy Federation (EREF) en REScoop.

Auteurs