Rapport

Towards addressing aviations non-CO2 climate impacts

De luchtvaart heeft diverse impacts op het klimaat. Hoewel de EU en ICAO nu de eerste stappen hebben gezet om de impact van de CO2-emissies aan te pakken, blijven de overige impacts voorlopig buiten schot. In deze memo wordt betoogd dat deze zouden moeten worden aangepakt conform reeds geïmplementeerd Europees beleid en ook op basis van het voorzorgsprincipe. Wat betreft stralingsforcering wordt geschat dat de niet-CO2-gerelateerde klimaatimpacts van de luchtvaart ongeveer tweemaal zo groot zijn als de impacts van CO2-emissies. Met andere woorden, het cumulatieve effect van deze andere impacts op het huidige klimaat is ongeveer even groot als het cumulatieve effect van de CO2-emissies van de luchtvaart.

Meer over