Rapport

Transport taxes and charges in Europe – An overview of economic internalisation measures applied in Europe

In deze studie wordt een volledig overzicht gegeven van alle vervoersbelastingen en -heffingen die in 2016 zijn geheven op de diverse vervoersmodaliteiten in alle EU-lidstaten plus Noorwegen, Zwitserland, Japan, de Amerikaanse staten California en Missouri, en de Canadese provincies Alberta en British Columbia). Van deze vervoersbelastingen en  -heffingen wordt informatie gepresenteerd over zowel structuur als niveau.

In deze studie worden de totale inkomsten van vervoersbelastingen en -heffingen bovendien gerapporteerd voor de verschillende voer- en vaartuigcategorieën en landen (of deelstaten/provincies), en ook de gemiddelde compensatie die in elk land (of deelstaat/provincie) door gebruikers wordt betaald per voer- en vaartuigcategorie. Tenslotte wordt het percentage van deze inkomsten vastgesteld dat besteed wordt aan transportinfrastructuur (of om externe transportkosten te verminderen).

Alle gegevens over belasting-/heffingsstructuren, niveaus en inkomsten zijn te vinden in de Excel-database die bij dit rapport wordt meegeleverd. Op basis van deze gegevens worden bovenvermelde onderwerpen beoordeeld en in dit rapport gepresenteerd.

Deze beoordeling van Europese vervoersbelastingen en -heffingen is onderdeel van het project ‘Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities’ in opdracht van de Europese Commissie DG MOVE.  Deze studie had als doel het beoordelen van de mate waarin de principes van ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ in EU-lidstaten en andere ontwikkelde landen zijn geïmplementeerd. 

Voor meer informatie over de andere deliverables van dit project klikt u hier.

Auteurs

Co-auteurs

TRT; Planco, ISL, INFRAS, PMR, Ricardo