Rapport

Tussentijdse evaluatie Joint Implementation

CE heeft het Nederlandse Joint Implementation beleid geëvalueerd. Met Joint Implementation (JI) reduceert Nederland emissies in het buitenland. Het koopt claims op emissiereducties die het kan gebruiken om aan de Kyoto doelstellingen te voldoen. JI speelt een cruciale rol in het bereiken van de Nederlandse Kyoto doelstellingen. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat het nog onzeker is of Nederland voldoende emissiereducties kan binnenhalen met JI. Verschillende projecten hebben een onzekere opbrengst. Daarom adviseert CE het ministerie van Economische Zaken om meer claims op emissiereductie-eenheden aan te kopen dan noodzakelijk is. Het surplus kan gebruikt worden om tegenvallende projecten te compenseren. Het aankopen van een surplus heeft slechts een beperkt prijs-opdrijvend effect, terwijl de doelbereiking veel zekerder wordt. CE heeft ook de kosteneffectiviteit van het Nederlandse JI beleid onderzocht. Wij concluderen dat de kosten per emissiereductie-eenheid relatief laag zijn. De uitvoeringskosten verschillen sterk per instrument. Nederland is veel eerder begonnen met JI dan andere landen. Het heeft JI-projecten aangeworven door middel van openbare aanbestedingen. Daardoor heeft Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een markt voor JI-gerelateerde emissie-reducties.

Meer over