Rapport

Uitbreiding EU ETS naar de Gebouwde Omgeving. Een verkennende analyse naar effecten en beleidsinpassing

Om kosteneffectieve reducties in de gebouwde omgeving te realiseren is in de Europese Green Deal aangekondigd dat het Emissiehandelssysteem (ETS) zou kunnen worden uitgebreid naar o.a. de emissies van de wegvervoer- en de gebouwensector. In deze verkennende analyse onderzoeken we wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de gebouwde omgeving in Nederland.

Auteurs