Rapport

Uitbreiding publieke laadinfrastructuur tot 2020

Voor het stimuleren van de groei van elektrisch rijden is de uitrol van een goede laadinfrastructuur van groot belang. Publieke laadpunten spelen daarbij (naast private, semi-publieke en snellaadpunten) een belangrijke rol. Het aantal publieke laadpunten is de afgelopen tijd flink toegenomen. Een belangrijke vraag is echter hoeveel publieke laadpunten er tot 2020 bij zullen moeten komen om aan de vraag van het groeiend aantal elektrische auto’s te kunnen voldoen. Een tweede vraag is of deze laadpunten de toename van het aantal elektrische auto’s ‘automatisch’ volgt omdat marktpartijen daar een goede boterham mee kunnen verdienen, of dat er nog geen sluitende businesscase bestaat. In dit rapport geven we een antwoord op deze beide vragen. Deze aantallen zijn berekend met het model CELINE. Met dit rekenmodel kan op basis van een aantal aannames zoals het aantal voertuigen, de elektrische rijafstand en de verdeling van laden over de verschillende laadvormen (thuis, semi-publiek, snelladen), bottom-up de laadbehoefte worden berekend.

Meer over