Rapport

Uitvoeringsprogramma Aalsmeer Duurzaam 2012-2015

CE Delft (Cor Leguijt) heeft voor de Gemeente Aalsmeer een Uitvoeringsprogramma (UVP) Duurzaamheid 2012-2015 opgesteld. De kern van het UVP betreft de concrete acties op het gebied van duurzaamheid die de gemeente in deze periode uit gaat voeren en het budget dat daarvoor is gereserveerd. De resultaten van de acties zijn SMART gedefinieerd. Het UVP verwoordt ook de visie die de gemeente heeft op duurzaamheid, de rol die de gemeente daarbij wil spelen, en de focus die in het programma is aangebracht. In het UVP is ook een hoofdstuk opgenomen over acties die in de afgelopen periode reeds zijn uitgevoerd of in gang gezet, zodat continuïteit zichtbaar is in het plan. De acties voor de periode 2012-2015 zijn ingedeeld naar acties die de gemeente zelfstandig onderneemt op lokale schaal, en acties waar de gemeente aan deelneemt die op regionale schaal (Amstelland Meerlanden, stadsregio Amsterdam, Metropool Regio Amsterdam) plaatsvinden. Het UVP en het bijbehorend budget is inmiddels goedgekeurd door College en Gemeenteraad en in uitvoering genomen.

Auteurs