Rapport

Update of maritime greenhouse gas emission projections

De derde Greenhouse Gas Study van de IMO, uit 2014, bevatte een reeks prognoses van emissies door de zeescheepvaart in de periode tot 2015. In dit rapport, waarin deze prognoses worden ge-update, wordt geconcludeerd dat de emissies tussen 2012 en 2050 met 20-50% zullen toenemen als de rest van de wereld het gebruik fossiele brandstoffen afbouwt in lijn met het Parijs klimaatakkoord en de vraag naar vervoer van kolen en olie afneemt navenant.

Auteurs

Co-auteurs

David S. Lee

Meer over