Rapport

Van use in Europe and their environmental impact

In de EU rijden er ongeveer 27 miljoen bestelwagens, één-tiende van het aantal personenauto’s. Dit wagenpark is momenteel verantwoordelijk voor zo’n 9% van de broeikasgasemissies van Europese transport. De bijdrage aan luchtvervuiling is nog hoger, omdat vrijwel alle bestelwagens op diesel rijden, vaak in stedelijk gebied.

In de meeste EU-lidstaten is de nationale regelgeving ten aanzien van bestelwagens minder streng dan voor vrachtwagens. Bij de geldende normen voor zowel CO2 als luchtvervuilende stoffen is er nog ruimte voor verbetering. Met betrekking tot CO2 is de discrepantie tussen de testcyclus- en praktijkemissies van bestelwagens de laatste jaren toegenomen tot zo’n 25 tot 30% (hetgeen minder is dan de 42% voor personenauto’s in 2015). Wat NOx betreft zijn de praktijkemissies ongeveer gelijk gebleven sinds invoering van de Euro2-normen in 1996.

Diesel-bestelwagens komen goed in aanmerking voor vervanging door volledig elektrische voertuigen. Voor de mobiliteitsbehoefte van veruit de meeste gebruikers is een bereik van 250 km en vaak 150 km al voldoende. Hoewel kleine elektrische bestelwagens qua kosten nog niet met diesel-varianten kunnen concurreren, zal dat vanaf 2020 waarschijnlijk kenteren. Voor middelgrote en vooral grotere bestelwagens komt het omslagpunt pas vanaf 2030 in zicht.

Dit rapport bouwt voort op een uitgebreid onderzoeksproject met betrekking tot bestelwagens in Nederland: Gebruikers en inzet van bestelauto’s in Nederland