Rapport

Varend ontgassen in kaart

Binnenvaartschepen die vluchtige organische stoffen vervoeren ontgassen vaak, na het lossen van de lading, de restdampen naar de lucht terwijl ze varen. Dit leidt tot hoge emissies van vluchtige organische stoffen, die landzijdig niet toegestaan zijn. Sinds 2015/2016 hebben de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland een ontgassingsverbod ingesteld waarmee het varend ontgassen van enkele categorieën benzeen en benzeenhoudende stoffen (met meer dan 10% benzeen) wordt verboden binnen deze provincies. In navolging hierop wilden de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland meer inzicht in:

  • het aantal ontgassingen in deze provincies en
  • het effect van de verboden in Zuid-Holland en Noord-Brabant op het aantal ontgassingen in de vier provincies.

Daarnaast wilden deze provincies weten wat de implicaties zijn van een mogelijk vergelijkbaar verbod in de vier provincies  voor wat betreft de behoefte en locatie aan benodigde ontgassingsinstallaties, kegelligplaatsen en steigercapaciteit.

Deze studie geeft antwoord op bovengenoemde vragen. Er wordt een globaal beeld weergegeven van de routes waarop mogelijke ontgassingen van benzeenhoudende stoffen naar de lucht plaatsvinden door de binnenvaart. Het beeld is geschetst voor de situatie van vóór en ná invoering van de provinciale ontgassingsverboden van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. In de afbeelding  is te zien wat de belangrijks ontgassingsroutes in Nederland zijn voor de verboden. De provincies waar nu verboden zijn, zijn blauw gearceerd.