Rapport

Verbeteringen in de energie-efficiëntie van de petroleumketen
Overkoepelende rapportage

De vijf Nederlandse raffinaderijen, verenigd in de brancheorganisatie VNPI, hebben in het kader van het MEE-convenant (Meerjarenafspraken Energie-Efficiency EU ETS-bedrijven) afgesproken om opties voor energiebesparing in kaart te brengen. Hiervoor zijn drie studies uitgevoerd, die samen de gehele petroleumketen binnen Nederland bestrijken. In dit rapport, geschreven in opdracht van Agentschap NL, worden de uitkomsten van deze drie studies geïntegreerd. Het resultaat is een totaalbeeld van de mogelijke besparingen in de petroleumketen, inzicht in de haalbaarheid van de ambities van het convenant en een overzicht van de stappen die kunnen worden genomen om het beschikbare besparingspotentieel te verwezenlijken. Het rendabele besparingspotentieel  wordt in deze studie ingeschat op ca. 28 PJ, ca. 19% van het totale energiegebruik in de raffinaderijen. De maatregelen met het grootste potentieel zijn  diverse opties om de energie-efficiency in de raffinaderijen te vergroten, WKK in de raffinaderijen, CO2- en warmtelevering vanuit de raffinaderijen en waterstoffabrieken en inzet van biomassa als grondstof voor de brandstofproductie van raffinaderijen.
Onze conclusie is dat het lastig, maar niet geheel onmogelijk wordt om de besparingsdoelstelling van het MEE-convenant (20%) te halen. Alle geïdentificeerde rendabele maatregelen moeten dan worden geïmplementeerd en het besparingspotentieel dat per maatregel is ingeschat moet inderdaad worden bereikt.

Auteurs