Rapport

Verbranden in Nederland of storten in Groot-Brittannie

Inleiding
Twence heeft CE Delft gevraagd om een milieuanalyse van twee afvalscenario’s voor Brits huishoudelijk afval (of daarmee vergelijkbaar afval) uit te voeren:
1.    Het afval wordt gestort op een nabije stortplaats (in Groot-Brittannië).
2.    Het afval wordt verbrand bij Twence AEC in Nederland.

Methode

De twee afvalscenario’s zijn op basis van 1 ton huishoudelijk afval, of daarmee vergelijkbaar afval uit het Verenigd Koninkrijk vergeleken. De studie richt zich op de levenscyclusfasen:
–    transport;
–    eindverwerking (in ofwel de verbrandingsoven of op de stortplaats).

Voor het analyseren van de milieu-impact wordt gebruikgemaakt van de ReCiPe Single Score-methode en van de klimaatimpact methodologie (IPCC). 

Resultaten & conclusies
Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat het verbranden van gemiddeld Brits restafval bij Twence beter scoort op milieueffecten dan storten in Groot-Brittannië. Het extra transport per schip en vrachtauto van het Verenigd Koninkrijk naar de installatie van Twence maakt het milieuvoordeel van afvalverbranding ten opzichte van stort niet ongedaan. De conclusies van deze studie zijn geldig voor de toegepaste aannames, waaronder de samenstelling van het afval. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Verbranding versus stort van huishoudelijk afval uit City of London, uitgedrukt in ReCiPe Single Score per aspect van de levenscyclusfase

Auteurs