Rapport

Verbreding CO2-heffing in de industrie. Een alternatief voor de verhoging van de ODE

Om het Klimaatakkoord te financieren moeten gebruikers van energie een hogere Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. Door bestaande uitzonderingsposities zijn grote gebruikers van energie vaker wel dan niet uitgezonderd van het betalen van de ODE. Daardoor stijgen voor sommige bedrijven de energielasten onevenredig hard en wordt er nauwelijks een stimulans afgegeven naar verduurzaming van de industrie.

Vervanging van de ODE-verhoging door een verbreding van de bestaande CO2-heffing kan dit probleem oplossen. Hierbij wordt er een tarief geïntroduceerd van € 9/tCO2 in 2021 op alle geregistreerde uitstoot van CO2 in de industrie. Deze heffing loopt jaarlijks op met € 1/tCO2 tot € 13/tCO2 in 2025.

Met deze heffing wordt het principe dat de industrie zelf zijn eigen subsidies betaalt gegarandeerd. De ODE-verhoging kan daarbij deels worden teruggedraaid of zelfs helemaal afgeschaft voor de industrie. Verbreding van de bestaande CO2-heffing levert daarnaast ongeveer 1 Mt aan CO2-reductie op en draagt bij aan een succesvolle borging van het doelbereik van het Klimaatakkoord.