Rapport

Verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer

Deze praktijkwijzer beoogt een praktische wijzer en inspiratiebron te zijn voor gemeenten en provincies om aan de slag te gaan met duurzame financiering van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) kan helpen besparingen te realiseren en maatschappelijke baten te verzilveren. 

Een hele reeks gemeenten en provincies heeft laten zien dat duurzame financiering haalbaar is en kan bijdragen aan de maatschappelijke ambities van gemeenten en provincies op het gebied van grondwaterbeheer. Van hen valt te leren, maar ook kunnen gemeenten die al stappen hebben gezet in deze praktijkwijzer inspiratie opdoen uit andere sectoren (groenbeheer, lokale energiefondsen, en gebiedsbeheer). 
De samenvatting ‘Verdienmodellen gebiedsgericht grondwaterbeheer’ is in de vorm van een sliderapport beschikbaar.

Auteurs