Rapport

Verkennend onderzoek zonthermie Zuid-Holland

Dit onderzoek is een eerste verkenning van de kansen voor zonthermie in de provincie Zuid-Holland. De studie verkent de verschillende mogelijkheden die Zuid-Holland heeft om warmte van de zon te gebruiken, ter ondersteuning van de provincie in het faciliteren van gemeenten, regio’s en andere stakeholders bij de energietransitie.

Zonthermie is als energiebron inzetbaar voor ruimteverwarming of tapwater. Zonthermische systemen op daken kunnen in potentie een deel van de warmtevraag invullen. Zonthermische velden in combinatie met opslag zijn een mogelijke bron voor lokale warmtenetten. Deze bieden vooral kansen in de landelijke gebieden in Zuid-Holland waar voldoende ruimte beschikbaar is en alternatieve warmtebronnen schaars zijn. Belemmeringen voor zonthermie zijn gebrek aan bekendheid en ervaring in Nederland, de schaarse ruimte, ongunstige financiële omstandigheden en complexiteit van de organisatie. Om zonthermie te stimuleren en faciliteren kan de provincie op deze vlakken ondersteuning bieden.

Auteurs

Co-auteurs

Duurzame steden, Energievoorziening, Gebouwde omgeving nationaal