Rapport

Verkenning functionele energievraag en CO2-emissies tot 2050

De RLI werkt aan een energieadvies waarin zij onderzoekt hoe een volledig duurzame energievoorziening in 2050 kan worden bereikt. Een belangrijke vraag hierbij is hoe de energievraag en CO2-uitstoot zich tot 2050 gaan ontwikkelen voor de vier functies: licht en apparaten, transport en mobiliteit en hoge- en lage temperatuur warmte. Met name bij een analyse van toekomstige ontwikkelingen is een onderscheid in de vier functies relevant, omdat ondanks een onzekere toekomst de behoefte aan de functies zal blijven bestaan. Door uit te gaan van functionaliteiten in plaats van sectoren (zoals gebruikelijk), is het makkelijker los te komen van de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen te analyseren.