Rapport

Verkenning Nationale prognose logistieke laadlocaties op bedrijventerreinen

In de aanloop naar invoering van zero-emissiezones voor vrachtwagens en bestelbusjes, vanaf 2025, begint de transitie naar elektrisch logistiek transport op gang te komen. Deze transitie brengt uitdagingen met zich mee en roept vragen op zoals:

  • Waar en wanneer wordt geladen?
  • Met welke vermogens?
  • Is huidige netwerkcapaciteit toereikend?

Voor personenvervoer zijn er al veel prognosekaarten ontwikkeld, die laadbehoeftes in kaart brengen. Echter, voor logistiek en specifiek voor bedrijventerreinen ontbreken deze nog. Via Topsector Logistiek heeft NAL-werkgroep logistiek uitvraag gedaan voor het ontwikkelen van een methode voor het opstellen van een nationale prognosekaart logistieke laadlocaties voor bedrijventerreinen, die antwoorden dient te geven op bovengenoemde vragen.

Een dergelijke prognosekaart stelt netbeheerders en overige stakeholders als gemeenten en logistieke bedrijven in staat tijdig capaciteitsmaatregelen te treffen. De verkenning is uitgevoerd voor een zestal bedrijventerreinen, vooruitlopend op de te ontwikkelen nationale prognosekaart. De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met Elaad, voor de Outlook Bedrijventerreinen in beweging.