Rapport

Verkenning van een fossielvrije industrie. Productie binnen het carbonbudget

Deze studie, uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu, schetst een toekomstbeeld van een fossielvrije Nederlandse industrie in 2037. De industrie is dan volledig gebaseerd op hernieuwbare energie, en maakt gebruik van secundaire grondstoffen (uit recycling) en duurzame bio- en synthetische grondstoffen.

In het rapport verkennen we wat de transitie naar fossielvrij betekent voor de energie-intensieve industrie in Nederland. Het rapport laat zien dat het technisch mogelijk is om in 2037 een fossielvrije industrie te realiseren. Omdat de energie- en grondstoffenvoorziening hiervoor drastisch moet veranderen, ziet de industrie er wel anders uit dan nu. De processen zullen gericht moeten zijn op energiebesparing, circulariteit en elektrificatie. Een groot deel van de industrie zal kunnen blijven bestaan in haar huidige vorm, mits de productie-installaties worden omgebouwd zodat het proces fossielvrij wordt. De focus verschuift hierbij van basisindustrie naar minder energie-intensieve vormen van industrie, zoals de maakindustrie, recycling en de voedingsmiddelenindustrie. Halffabricaten worden dan meer geïmporteerd. Ook de productie van hoogwaardige materialen en van goederen die te zwaar en dus te duur zijn om over lange afstanden te transporteren zal nog goed in Nederland kunnen plaatsvinden.

Om deze transitie te realiseren moet veel gebeuren, en snel: alternatieve technieken moeten opgeschaald worden, energie-infrastructuur aangelegd, hernieuwbare energie en grondstoffen moeten beschikbaar komen, installaties omgebouwd en fabrieken opgebouwd. Dit is niet haalbaar zonder passend beleid. In het onderzoek beschrijven we hoe dit tijdpad eruit kan zien en benoemen we een aantal beleidsopties waaraan gedacht kan worden.

Auteurs

Meer over