Rapport

Verwerking kunststof verpakkingsafval uit huishoudens

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden om de komende 10 jaar milieuwinst te boeken met de verwerking van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens en de kosten daarvan. Daarvoor zijn een vijftal scenario’s doorgerekend door CE in samenwerking met TNO.

Hoofdconclusie is dat het nascheiden van kunststof (en papier) bij de afvalverwerking en het verbranden van deze subcoal in een kolencentrale het meest eco-efficiënt is. Apart inzamelen van kunststof, eventueel met statiegeld, geeft op korte termijn tegen hoge kosten meer milieuwinst maar deze winst is in 2010 waarschijnlijk verdwenen als afscheiding van kunststof en papier bij de afvalverwerking gemeengoed is geworden.

Auteurs

Meer over