Rapport

Verwerking van luierafval: Vergelijking op milieueffecten, kosten en hygiënische aspecten van verwerkingsroute

In deze update van de studie uit 2003 is nagegaan wat de milieueffecten, kosten en hygi�nische voor- en nadelen zijn van de verwijdering van luierafval. Vier routes zijn beschouwd:

  1. inzameling als onderdeel van het restafval en verbranding in een AVI;
  2. inzameling gelijk met GFT en compostering;
  3. inzameling gelijk met GFT en vergisting;
  4. gescheiden inzameling en verwerking volgens het Knowaste-proces.

De studie concludeert dat de eerste route (AVI-route) de voorkeur heeft. In de compostering- en vergistingroute vormen de aanwezigheid van SAP�s en faeces een probleem. De gescheiden inzamelroute kent verreweg de hoogste broeikasgasemissie door het hoge energiegebruik van het proces.

Auteurs

Co-auteurs

J.T.W. (Jan) Vroonhof

Meer over