Rapport

Visiedocument Duurzame Warmte en Koude*

CE Delft heeft een visiedocument opgesteld voor een cluster van belangrijke branche-organisaties rond de mogelijkheden tot benutting en stimulering van duurzame warmte en koude in Nederland.
Het document maakt duidelijk hoe de milieudoelen van het kabinet en de Europese Commissie kunnen worden gerealiseerd via de benutting van duurzame warmte en koude. Het document gaat in op de potentiëlen en kosten, de technologie- en marktontwikkelingen, de regelgeving en op wat de betrokken organisaties zelf al doen om de benutting van duurzame warmte en koude te bevorderen. De visie geeft aan wat er (verder) nodig is om de doelen met duurzame warmte en koude te realiseren en wat de overheid en de sector hieraan kunnen bijdragen.

Meer over