Rapport

Warmtenetten in Vesta MAIS. Update berekeningsmethoden

Het Vesta MAIS-model berekent de nationale en eindgebruikerskosten van aardgasvrije warmtetechnieken in de gebouwde omgeving in Nederland. Zo helpt het om inzicht te krijgen in de transitiepaden van de warmtevoorziening richting 2050. Warmtenetten zijn een belangrijke warmtetechniek in deze transitie. Vesta MAIS modelleert dan ook verschillende type warmtenetten.

Er is veel maatschappelijke discussie over de opbouw en kosten van warmtenetten. Nieuwe inzichten uit de markt vragen om een update van de functionele modellering en kengetallen van warmtenetten. Dit rapport presenteert onze inzichten uit de laatste publicaties en studies over warmtenetten. Op basis van deze inzichten doen we aanbevelingen voor aanpassingen aan het Vesta MAIS-model.

Auteurs