Rapport

Waterstof voor de gebouwde omgeving

Er is in Nederland een toenemende aandacht voor de mogelijke rol van waterstof als duurzame energiedrager in de energietransitie. Waterstof wordt steeds vaker geopperd als een veelbelovende optie om de verwarming van gebouwen aardgasvrij te maken. In opdracht van de gemeente Nijmegen is dit kennisdocument opgesteld, waarin wordt ingegaan op opties voor waterstofproductie- en gebruik, beschikbaarheid en kosten van waterstof en toepassingsmogelijkheden in de gebouwde omgeving. Het document geeft een antwoord op vragen van burgers, gemeenten en andere partijen over de potentie en voors en tegens van het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.

We concluderen dat vóór 2035 naar verwachting nog niet voldoende CO2-vrije (blauwe en groene) waterstof beschikbaar zal komen voor de gebouwde omgeving en dat de waterstof nog te duur zal zijn. Of waterstof na 2035 wel grootschalig toegepast kan worden voor gebouwenverwarming is afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten en energie-efficiëntie van elektrolysers, productiehoeveelheden en mogelijke import van groene waterstof, de vraag naar waterstof voor andere toepassingen, de productiekosten van groene waterstof en de ombouw van (een deel van) het aardgasnet tot een waterstofnet.

Auteurs