Rapport

Werkwijzer natuur. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft door Arcadis en CE Delft een Werkwijzer laten opstellen voor de uitvoering van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) voor maatregelen met natuureffecten. In 2013 is de “Algemene Leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse” (Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving) uitgebracht, die in algemene zin aangeeft hoe MKBA’s dienen te worden uitgevoerd. De MKBA-Werkwijzer Natuur bevat de uitwerking van de Algemene Leidraad voor MKBA’s voor maatregelen met belangrijke natuureffecten. Hierbij is gebruik gemaakt van recente ontwikkelingen en de toegenomen kennis op het gebied van het waarderen van (veranderingen in) het natuurlijk kapitaal.

De werkwijzer betreft zowel natuurbeleidsmaatregelen als maatregelen op andere beleidsterreinen waar natuureffecten als neveneffecten optreden (bijvoorbeeld bij investeringen voor infrastructuur). Voor deze maatregelen moeten de effecten van ingrepen op ecosystemen en op de biodiversiteit worden bepaald. Bij een MKBA is de aandacht vooral gericht op de veranderingen in welvaart en dus op maatschappelijke functies die ecosystemen vervullen (aangeduid als ‘ecosysteemdiensten’).

Auteurs

Co-auteurs

ARCADIS:
Jeroen Klooster
Jasper Ohm
Jolijn Posma