Rapport

Windenergie voor elektrificatie. Bij welke elektriciteitsprijzen gaat het elektrificatiepotentieel in de industrie maximaal benut worden?

Elektrificatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot van de industrie. Om de industrie daadwerkelijk te laten elektrificeren is het noodzakelijk dat de gebruikte duurzame elektriciteit goedkoop genoeg is. Het Klimaatakkoord geeft voor wind op zee een prijsdoel van ‘€ 30-40 per MWh in 2030 en substantieel lager in 2050’. Deze studie onderzoekt het verband tussen het realiseren van het elektrificatiepotentieel in de industrie en de elektriciteitsprijs van wind op zee. Met die informatie kan het prijsdoel voor wind op zee verder worden aangescherpt. We bekijken zowel directe als indirecte elektrificatie via groene waterstof en alles zonder eventuele subsidie.