Rapport

Windturbine Vlietzone

Binnen de stadsgrenzen van de gemeente Den Haag staat er één windturbine, de Windturbine Vlietzone. De windturbine staat er sinds eind 2016 en voldoet aan alle wet- en regelgeving. Alhoewel de windmolen aan alle normen voldoet, heeft de plaatsing tot (maatschappelijke) discussies geleid over de overlast voor omwonenden. Tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad op 30 mei 2018, heeft de wethouder daarom toegezegd om een globaal overzicht te geven van de kosten die het met zich meebrengt om de turbine te verplaatsen of om de turbine ‘s nachts niet te laten draaien. De gemeente Den Haag heeft CE Delft gevraagd om een globale kostenraming te maken van deze twee scenario’s.

Auteurs